بروس لیپتون | bruce lipton

-نویسنده، دانشمند، بیولوژیست، سخنران بین المللی
-21 اکتبر 1944 تاکنون(77 سال)
-اصالت:آمریکایی
-دارایی خالص: 20 میلیون دلار
-شناخته شده با:کتاب بیولوژی باورها، مجموعه تحول درون
-دکتر بروس لیپتون دانشمند و بیولوژیست آمریکایی که به عنوان یکی از افراد پیشرو در زمینه نزدیک ساختن علم و معنویت در دنیا شناخته می شود
او طی تحقیقاتش به این نتیجه رسید جبرگرایی ژنتیکی که در حال حاضر توسط علم پدیرفته شده اشتباه است و ژن ها عامل تعیین کننده بیولوژی بدن ما نیستند بلکه محیط عامل اصلی تعیین کننده ژنتیک ماست به عبارت دیگر ما زندانی وراثت ژنتیکی خود نیستیم و توانایی تغییر در بیولوژی خود با تغییر در نحوه درکمان از محیط اطرافمان را داریم

بروس لیپتون | bruce lipton با این مقالات در ارتباط است

کتاب های مرتبط بروس لیپتون | bruce lipton

دیدگاهتان را بنویسید