گروه پژوهشی secret TV شامل گروهی از جوانان با انگیزه می باشد که به دنبال غنی سازی زندگی خود و دیگران هستند
ترجمه و آماده سازی محصولات آموزشی با کیفیت در تمامی حوزه های موفقیت از معتبرترین منابع آموزشی روز دنیا از جمله فعالیت گروه ما می باشد
به امید اینکه روزی که این سیاره را ترک می گوییم،به واسطه ما دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد
موسس و سردبیر: سید محمد رسول موسوی
راه های ارتباطی:
۰۹۱۳۱۴۳۳۲۶۲
secret.tv.live@gmail.com